ETV hakkab vaatajaid 100 aastat ajas tagasi viima

ETV hakkab vaatajaid 100 aastat ajas tagasi viima

err.ee - menu | ERR

"Need väikesed kolmeminutised filmid on killud täpselt saja aasta tagusest elust. Tegelased on paljudele tuttavad isikud: Tõnisson, Päts, Kingissepp, …

View on err.ee